About Us

About us

 

 

Hva?


Nordic Eurasia Association (NEA) er et samlende punkt for unge mennesker fra Norden, med interesse og kompetanse som er relevant for å forstå Russland og Eurasia, i vid forstand. Gjennom dette arbeidet skal foreningen arbeide for å gjennomføre interessante kunnskaps- og nettverksprosjekter, samt bidra med relevante innspill i det offentlige ordskiftet.


Vi vil skape rom for unge mennesker til å tale, samtale og drøfte utfordringer vi ser i vår hverdag og arbeidshverdag. Vi mener at utfordringene og mulighetene i Arktis ikke må ses på kun fra akademisk eller næringslivets ståsted. De beste løsningene finnes i dialogen mellom akademia, næringsliv og øvrig samfunnsliv.


Vi skal være den foretrukne sparringspartner i dialog om Arktis og Norden, blant det som i utlandet kalles young professionals. Vi mener at det ligger et stort utappet potensiale å  arbeide mer med mennesker som har utdannelse og relevant arbeidserfaring.Hvorfor?


Unge mennesker med kunnskap om, for og i Arktis og Russland finner ikke relevant arbeid. Dette bidrar til at det det offentlige ordskiftet i dag styres av mange av de samme stemmene som for tyve år siden. Vi mener det er viktig med fornyelse og at ved å benytte kunnskap og kompetanse inn i NEA kan vi bidra til å vise mangfoldet i kunnskap som finnes.

BOARD OF DIRECTORS

Morten Brugård

 

Mr. Brugård holds a BSc in Economics and an MSc in Strategy and Management from the Norwegian School of Economics. He was an exchange student in Russia where he learnt Russian language and studied Innovation and Entrepreneurship at the Grad School of Management in St. Petersburg, Russia. Mr. Brugård also studied Business opportunities in North-West Russia at University of Nordland, Contemporary Issues of the Circumpolar World at the University of Tromsø and Understanding Chinese Foreign Policy Making at Peking University summer school. Mr. Brugård has also taken part in The International Visitor Leadership Program which is the U.S. Department of State’s premier professional exchange program. Morten Brugård is head of department at Innovation Norway in Buskerud, Vestfold and Telemark.

GET IN TOUCH

 

Address: Sjøgata 21, 9900 Kirkenes

Email: post@nordiceurasia.org


FOLLOW US

Copyright © All Rights Reserved